Rahvusvahelise audiitorfirmade ühenduse Moores Rowland International (MRI) korrespondentliikmeks saamine aastal 1995 andis Rimessi meeskonnale tublisti tuge. Nüüd sai end hõlpsasti kurssi viia, kuidas laias maailmas auditeerimis- ja raamatupidamisvaldkonnas tööd tehakse, samuti oli käepärast võimalus ammutada teadmisi rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite kohta. Lühidalt öeldes on auditeerimise standarditel kaks eesmärki: need on audiitori jaoks tööjuhendid ja tehtud töö kvaliteedi mõõtmise vahendid.

Standardite asjus asus alates 1997. aastast Baltikumi ja Põhjamaade MRI ühenduse ettevõtete audiitoreid regulaarselt harima hinnatud koolitaja Ian Charles. Audiitor Maire Otsus- Carpenter mäletab tema nädalajagu kestnud kursusi siiani, sest lisaks asjatundlikkusele paistis Charles silma ka suurepärase esinejana. Otsus-Carpenter: „Tema koolitused olid nagu etendused, olime vaimustuses.“ Ian Charles koolitab Grant Thornton Balticu töötajaid siiani.

Mati Nõmmiste ja Eva Veinberg 1997. aasta novembris MRI põhjaregiooni IFRS­i ja auditistandardite koolitusele järgnenud peol vabaõhumuuseumis.

Auditimetodoloogiat välja töötama ja arendama hakati Rimessis süsteemsemalt 1999. aastal, kui Artur Suits viibis kuu aega Inglismaal, et teemaga põhjalikumalt tutvuda. „Tollal meil polnud korralikku metoodilist ettevalmistust, kuidas täpselt auditit teha ja oma tööd dokumenteerida,“ meenutab Suits. Nüüd on auditimetodoloogiat arendanud, selle rakendamist jälginud ja kolleege koolitanud juba aastaid Janno Greenbaum, kes kuulub ka audiitorkogu juures tegutsevasse metodoloogiakomisjoni.

Nii sisemine kui ka väline kvaliteedikontroll kuuluvad samuti lahutamatult audiitorite töö juurde. On ju auditi üks suuremaid riske lati alt läbi jooksmine: näiteks väljastab audiitor märkusteta arvamuse, kuid tegelikult on majandusaasta aruandes vigu, mida ei tuvastatud. Grant Thornton Balticus on sisemine kvaliteedikontroll auditijuhtide õlgadel, kes pärast hooaja lõppu kolleegide töö üle vaatavad. Välise kvaliteedikontrolli kohta võib aga öelda, et topelt ei kärise: lisaks audiitorkogule, kes Eesti audiitorettevõtete töö kvaliteedil regulaarselt silma peal hoiab, teeb oma liikmesettevõtetes kvaliteedi üle järelevalvet ka Grant Thornton. Nii audiitorkogu kui ka Grant Thorntoni viimaste kontrollitulemuste üle saab rõõmustada.