Grant Thornton Balticu edu üks põhjuseid on olnud oskus uusi ärisuundi näha ja klientidele sobivateks teenusteks vormida. Teenuste valikusse 21. sajandi alguses toodud maksu-, õigus- ja finantsnõustamine said kiiresti hoo sisse, sest kui 2000. aastal moodustas nõustamisteenuste maht kogu käibest kümnendiku, siis järgmisel aastal juba kaks korda rohkem. Samas suurusjärgus ehk paarikümne protsendi kandis püsis nõustamisteenuste käibe osatähtsus peaaegu kogu 21. sajandi esimese kümnendi jooksul.

Osa nõustamisvaldkonna tiimist 2022. aasta jaanuaris.

Võimas tõusulaine saabus 2018/2019. hooajal, kui maksu-, õigus- ja finantsnõustamise ning riskijuhtimisteenuste maht ulatus esimest korda kolmandikuni kogu käibest ja on enam-vähem samal tasemel olnud ka järgnevatel aastatel. Selle põhjus on mitu asjaolu. Esiteks, klientide huvi klassikaliste nõustamisteenuste vastu, nagu maksu-, õigus- ja ärinõustamine, liigub aina tõusujoones. Teiseks on lisandunud uusi valdkondi, nagu digiteenused, isikuandmete kaitse, ärianalüütika ja riskijuhtimine. Pole ka ime, sest majanduskeskkond muutub keerulisemaks, tehnoloogia areneb aina kiiremini, konkurents tiheneb ning globaliseerumine jätkub. „Nõustamine on kasvav valdkond. Klientide suur huvi näitab, et liigume õiges suunas ja kindlasti lisandub uusi teenuseid veelgi,“ kinnitab Artur Suits.

Võimalusest tuleb kinni hakata

Eesti raamatupidajate kogu väljastab alates 2020. aastast raamatupidamisettevõtetele kvaliteedimärki, mille taotlemiseks peab ettevõte laskma teha siseauditi. Grant Thornton Baltic nägi selles võimalust ja hakkas kvaliteedimärgi taotlejatele sise auditi teenust osutama. Sise audiitorite esimene klient uues valdkonnas oli Armuse raamatupidamisbüroo, kellel aidatati märki taotleda ja kelle tegevuse vastavust kvaliteedinõuetele hinnati. Loomulikult on kvaliteedimärk ka Grant Thornton Balticul.

Märtsis 2021 sai Eesti raamatupidajate kogult kvaliteedimärgi Grant Thornton Balticu klient, Armus raamatupidamisbüroo. Nõuetele vastavust hinnati ja ka tunnistus anti üle koroonapandeemia piirangute tingimustes. Fotol on Armus raamatupidamisbüroo juht ja omanik Rebecca Liis Armus koos raamatupidajate kogu juhatuse esimehe Margus Tammerajaga.