1992

6. märtsil asutatakse AS Rimess, mis hakkab osutama raamatupidamisteenuseid.

Rimessi omanikud Eva Veinberg ja Mati Nõmmiste saavad detsembris audiitori litsentsi, hakatakse osutama audiitorteenuseid.

1995

Rimess saab rahvusvahelise auditeerimis- ja raamatupidamisteenuseid osutavate ettevõtete võrgustiku Moores Rowland International korrespondentliikmeks.

Avatakse kontor Võrus.

1999

Hakatakse üles ehitama maksu-, õigus- ja finantsnõustamise valdkonda.

Saadakse Moores Rowland Internationali täisliikmeks, mis peegeldub ka nimes: Rimess MRI.

2004

Rimess MRI-ga ühineb raamatupidamis- ja audiitorettevõte Capital, avatakse kontor Tartus.

2005

Saadakse rahvusvahelise audiitor-, raamatupidamis- ja nõustamisettevõtete võrgustiku Mazars korrespondentliikmeks.

2006

Rimess siseneb Leedu turule: omandatakse audiitor- ja konsultatsiooniettevõte Vilniuses.

2007

Laiendatakse tegevust Vilniuses ja avatakse kontor Kaunases, kaks auditi- ja konsultatsiooniettevõtet liituvad Rimessiga.

MRI ja Mazarsi liikmete algatusel moodustatakse uus ühendus Praxity, Rimess saab õiguse kasutada Praxity kaubamärki.

2008

Rimess alustab tööd Lätis, omandatakse raamatupidamisteenust osutav ettevõte Riias.

Rimess laiendab tegevust Leedus ja avab esinduse Klaipedas.

2009

Võetakse kasutusele kaubamärk Rimess Baltic, et rõhutada tegutsemist kolmes Balti riigis.

2010

Audiitorbüroo Alliott Kangust ühineb Rimess Balticuga.

2012

Liitutakse üleilmse raamatupidamis-, auditi- ja nõustamisettevõtete võrgustikuga Grant Thornton International. Rimess Balticust saab Grant Thornton Rimess Baltic.

2015

BDO finantsnõustajate, audiitorite ja raamatupidajate meeskond liitub Grant Thornton Rimessi Läti ettevõttega.

Rimessi nimi kaob ajalukku, uus nimi on Grant Thornton Baltic.

2016

Ostetakse siseauditile spetsialiseerunud ettevõte Interna.