Rimessis mõisteti seda esimesest päevast peale. Mati Nõmmiste nendib, et kliendikesksed ehk abivalmis, sõbralikud ja koostööaltid taheti algusest peale olla, kuigi kliendikesksuse mõistet kolm kümnendit tagasi sügavamalt ei mõtestatud. Kehtis ka põhimõte, et hea teenindus algab õigest suhtumisest ehk soovist teenindada kliente meeldivalt ja asjatundlikult – ega ilmaasjata olnud Rimessis pikka aega käibel tunnuslause „Kõik algab suhtumisest!“.

Teenindamine algab hoiakust ja suhtumisest, seda rõhutas ka 2005. aastal Rimessis kasutusele võetud ja aastaid püsinud tunnuslause „Kõik algab suhtumisest!“, mida illustreeris kassi sööv kala – pole võimatuid ülesandeid, isegi kui oled väike.

Rimessi 1999. aastal maksunõustajana tööle tulnud Kristjan Järve mäletab, et see oli aeg, kui klienditeeninduse standard polnud detailselt kirja pandud nagu tänapäeval, kuid Rimessi töötajad lähtusid tunnetusest, et kliendisuhtlus peab olema personaliseeritud. „Arvestasime kliendi vajadustega, kuigi see ei pruukinud meile kui teenuseosutajale olla kõige efektiivsem. Lihtsam oleks olnud võtta riiulist nn valmispakett, aga klient poleks niiviisi endale kõige sobivamat lahendust saanud, seepärast me seda teed ei läinud. Meie personaliseeritud tegevus on alati nõudnud ka partneritelt ja projektijuhtidelt suuremat panust, kuid see aitabki kliendisuhteid arendada ja kinnistada,“ rõhutab Kristjan Järve.

Tõepoolest, Rimessi ja hiljem Grant Thornton Balticu trump on ajast aega olnud töökorraldus, mis lubab klientide vajadustele ja muredele kiiresti reageerida. See on võimalik, sest ettevõtet juhivad kohalikud partnerid ja otsuste langetamist ei pea keerulist käsuliini pidi kuhugi kaugele delegeerima. Turul pole tavapärane seegi, et lisaks nõustajatele ja teistele spetsialistidele, kes klientidega kõige rohkem suhtlevad, on partnerid ka kliendiprojektidesse kaasatud.

Nõustaja peab mõistma kliendi äri

Erkki Torn

MyFitness Grupi tegevjuht ja juhatuse esimees

MyFitness alustas tegevust 2008. aastal ja juba aastast 2009 on Mati Nõmmiste ja Grant Thornton olnud meie audiitor. Veidi hiljem, kui laienesime Lätti ja Leetu, nõustas Grant Thornton Baltic meid uutel turgudel. Sellisel teekonnal on nõustajate tugi hädavajalik ning pikaajaline ja usaldusväärne koostööpartner teeb protsessi lihtsamaks ja kiiremaks. Kasvasime kiiresti kõigis Balti riikides ja Grant Thornton Balticu spetsialistid on alati olnud meile nõuga abiks.

Minu jaoks on tähtis, et nii Grant Thornton Balticu audiitorid kui ka ärinõustajad mõistavad meie ambitsioone ja äri spetsiifikat – ainult nii saabki asjalikku nõu anda. Näiteks oleme parandanud oma sisemisi protsesse ning ühtlustanud raamatupidamise ja sisekorra reeglid kõigis Balti riikides. Mis on Grant Thornton Balticu edu saladus? Arvan, et edu on toonud see, et nad tunnevad oma klienti ja tema vajadusi. See omakorda eeldab kompetentseid töötajaid, avatud suhtlust ja head juhtkonda – see kõik on Grant Thornton Balticus olemas!

Klientidele see meeldib. Aastakümnete jooksul tehtud kliendiuuringutest joonistuvad välja sarnased märksõnad: teenindust peetakse asjatundlikuks, personaalseks ja meeldivaks, samuti hinnatakse lubadustest ja tähtaegadest kinnipidamist ning sujuvat suhtlemist. Ja mis kõige tähtsam: rahulolevad kliendid räägivad oma heast kogemusest ka teistele ning enamasti ongi uued huvilised uksele koputanud soovituse peale. Seejuures on märkimisväärne ka nende klientide arv, kes omal ajal teenuseosutajaks Rimessi valisid ja on ettevõttele truuks jäänud aastakümneteks.

Paljud kliendisuhted on kestnud üle paarikümne aasta. Üks sellistest pikaajalistest klientidest on suurettevõtja Marti Hääl, kes fotol õnnitleb Artur Suitsu Rimessi kümnenda aastapäeva peol.

Üks neist on AS Alexela, mille esimene audiitori aruanne aastal 1995 oli Rimessi audiitorite koostatud. Alexela kontserni juhatuse esimees Marti Hääl mäletab, et omavaheline klapp tekkis kiiresti. „Audiitor on ettevõtte omanike jaoks nagu perearst, keda vahetama ei kiputa, kui kõik toimib. Meie koostöö Mati Nõmmistega sujus hästi, nii et tõime järgnevatel aastatel ka oma kontserni teisi ettevõtteid Mati juurde,“ kirjeldab Marti Hääl enam kui veerand sajandit koos kasvukursil sammutud teekonda.

Hääle hinnangul iseloomustab Grant Thornton Balticut professionaalsus: üle jala ei lasta kunagi, olgu tegemist auditi, maksunõustamise või mõne muu teenusega. „Samuti on nad alati kiiresti kättesaadavad ja konstruktiivsed. Pole ju lahendamatuid probleeme, on vaid saamatud inimesed,“ resümeerib Marti Hääl. Tema jaoks on oluline veel üks aspekt: „Auditi käigus audiitor harib ja õpetab klienti, mitte vastupidi. Ma ei pea silmas maksureeglite või muude nõuete tutvustamist, mis seadustes kirjas, vaid seda, et audiitor peab kliendi ärist aru saama, muidu ei suuda ta seda ka auditeerida. Kui saad äri toimimisest aru, suudad ka head nõu anda,“ nimetab Hääl lisaks professionaalsusele ja heale klapile veel ühe kaaluka põhjuse, miks Alexela ja Grant Thornton Balticu koostöö on aastaid kestnud.

Aastal 2012 tähistati lennusadamas ettevõtte 20. aastapäeva 700 külalisega, kelle seas olid nii kliendid, töötajad kui ka Grant Thorntoni liikmesettevõtete koostööpartnerid.

Seda, et kliendi ja teenuseosutaja omavaheline sobivus on oluline, rõhutab ka Raul Koni, kes kuulus aastail 2004– 2015 Rimessi, hiljem Grant Thornton Balticu partnerite sekka. Ta meenutab, et kord mindi ühele kohalikule omavalitsusele kaheaastast auditilepingut pakkuma. „Sealne finantsjuht ütles mulle: „Tead, Koni, teeme kõigepealt üheaastase lepingu ja kui veregrupid sobivad, siis teeme kaheaastase ka.“ Tegimegi kõigepealt aastase lepingu, seejärel kaheaastase ja isegi mitu tükki järjest,“ kirjeldab Raul Koni üht paljudest pikaajalistest kliendisuhetest.