Partner ja nõustamisteenuste valdkonna juht Artur Suits nendibki, et ka finantsnõustamises on klientide vajadused paarikümne aastaga tublisti muutunud. „Enne sajandivahetust juhiti ettevõtteid paljuski kõhutunde pealt ja nõustamist enne polnudki vaja, kui välisinvestor uksele koputas ja ettevõtet osta soovis. Siis tekkis küsimus, mis hinnaga müüa. Meile andis see võimaluse hinnata ettevõtete väärtust, samuti tegime välismaalt tulnud ostuhuviliste jaoks neile huvipakkuvate ettevõtete hoolsusauditeid. Viimase kümne aasta jooksul on ka Eesti investorid professionaalsemaks ja küpsemaks muutunud ning vajavad rohkem me teenuseid,“ nendib Suits.

Ta illustreerib oma sõnu lihtsa näitega: „Varem tellisid välisinvestorid ostetava ettevõtte hoolsusauditeid, kuid eestlased tegid tehinguid saunaõhtul kokku lepitu põhjal. Teinekord tuli aga tagantjärele end kiruda, et enne ostutehingut põrsast kotist välja ei võetud. Enam aga niimoodi kombeks pole, samuti on pangad hakanud nõudma hoolsusauditeid väiksemategi tehingute korral, mida veel mõni aasta tagasi vajalikuks ei peetud,“ kirjeldab Suits finantsnõustajate ampluaa muutumist.

Nõustamisteenuste arengut on aastaid juhtinud partner Artur Suits.

Töö loomulikuks osaks on saanud ka ettevõtete finantsjuhtide ja siseaudiitorite nõustamine, samuti koostöö advokaadibüroodega. „Maailm on muutunud nii palju keerulisemaks, et kõigega ei jõuta ise kursis olla. Seetõttu on üsna tavapärane, et professionaal küsib nõu teiselt professionaalilt: nõustamisettevõttes on võimalik suurem spetsialiseerumine ja seetõttu valdame ka kitsamaid teemasid, millega finantsjuhid tavapäraselt tegelema ei pea,“ selgitab Suits.