Grant Thornton Balticus ei ole jäika hierarhiat, mis võiks pärssida tähelendu. Tahad karjääriredelil ülespoole liikuda või samal ametipostil, aga teises valdkonnas end proovile panna – palun, tee on valla! Karjääriredelil kõrgemale pulgale astumise soov on üsna tavapärane, kuid teinekord on ka neid, kes tahavad senise valdkonna asemel proovida midagi muud, aga ei soovi ettevõttest lahkuda. Marge Litvinova toob näiteks pikaajalise kogemusega vandeaudiitori, kes ei soovinud enam sama tööd jätkata ja leidis rakendust raamatupidamise osakonnas projektijuhina: uues ametis sai ta kasutada nii oma finantsteadmisi kui ka inimeste ja tööprotsesside juhtimise kogemust.

Kuid olgu karjääri liikumissuund horisontaalne või vertikaalne, igal juhul pakutakse soovijatele võimalust osaleda erinevate valdkondadega seotud projektides erinevates rollides, et proovida, mis meeldib ning saada uusi kogemusi ja laiem silmaring.

Suurt tähelepanu pööratakse juhtide järelkasvule. Egas ilmaasjata ole Grant Thorntoni moto „Kasvame koos!“. Edasipüüdlikke ja nutikaid töötajaid märgatakse ning neile pakutakse järjest keerulisemaid tööülesandeid ja projekte. Just nõnda on spetsialistist keskastmejuhiks ja edasi partneriks arenenud näiteks Janno Greenbaum, Tarmo Rahkama, Kristjan Järve ja Anastasia Borovaja.

Pooled Grant Thornton Balticu partneritest on ettevõttes spetsialistina alustanud. Vasakult Janno Greenbaum, Tarmo Rahkama, Kristjan Järve, Mati Nõmmiste, Artur Suits, Mart Nõmper ja Anastasia Borovaja.

Raamatupidamise valdkonna juht Anastasia Borovaja mäletab, et kui ta 2009. aastal Rimess Balticusse auditiassistendiks tööle tuli, ei teadnud ta auditist ega Rimessist suurt midagi. Ta asus usinalt tööle, õppis iga päev midagi uut ja peagi pakuti talle auditi projektijuhi tunduvalt vastutusrikkamat tööd.

Borovaja: „Minu arengule auditiosakonnas aitasid kaasa nii kogenud auditijuhid kui ka ettevõtte partnerid, kes juhendasid, toetasid ja usaldasid mind. Seega võin öelda, et kui oled julge, avatud mõtlemisega ja hakkamist täis, siis toetab ettevõte sinu arengut ning uued ülesanded ja keerulised projektid ei jää tulemata.“ Nii läks ka temaga: peagi hakkas Borovaja juhtima toona 25-liikmelist raamatupidamise osakonda ja 2016. aastal sai temast ettevõtte partner. „Meil on ettevõte, kus suhted rajanevad usaldusel, inimeste potentsiaali märgatakse ja neile ei kardeta usaldada vastutusrikkamaid ülesandeid. Oluline ei ole staaž või varasem kogemus, vaid tahe ja suhtumine. Kes julgeb avatult mõelda ja kaasa rääkida, leiab huvitavaid väljakutseid aastateks,“ kinnitab Borovaja oma kogemusest.

Kuidas jõuda karjääriredelil tippu ehk saada partneriks?

Grant Thornton Balticus on selleks laias laastus kaks võimalust. Esimene variant on olla edasipüüdlik ja areneda spetsialistist tipptasemel eksperdiks ning tunda huvi kogu ettevõtte, mitte ainult oma valdkonna arendamise vastu. Nõnda on partneriks saanud suurem osa Grant Thornton Balticu endistest ja praegustest partneritest. Teine variant on omada raamatupidamise, auditi või ärinõustamise firmat (või neid kolme ühes) ja liituda Grant Thornton Balticuga.

Ükskõik kummal viisil partneriks saamise eeldus aga on võimekus suuta genereerida uut äri ehk leida uusi kliente ja osutada olemasolevatele täiendavaid teenuseid. Partner peab oskama näha ettevõtet ja selle arengut tervikuna ning planeerida oma valdkonna arengusuundi nii, et need kõlaks kokku kogu ettevõtte arengueesmärkidega. Loomulikult peab olema ka hea inimeste juht, et suuta hoida ja arendada meeskonda ning kliendisuhteid.