Väikese ettevõtte suureks kasvamine ja samal ajal Eestis aina enam juurduma hakanud pehmeid väärtusi tähtsustav juhtimiskultuur tõi muutusi ka Rimess Balticusse. Ettevõtte töötajate arv oli 2000. aastate teiseks pooleks jõudnud 70–80 inimeseni, kes tegelesid raamatupidamise, auditi ja nõustamisega ega puutunud töiselt omavahel eriti kokku. Selleks et osakondade vahele sildu ehitada, oli vaja hakata kasutama varasemast teistsuguseid võtteid, sest kõik ei mahtunud enam ühe laua taha tööasju arutama või kolleegi sünnipäeva tähistama.

Marge Litvinova: „Vundamendi ehitamine algas 2012. aastal, et viia ettevõte uude ajajärku. Tuge andis ka see, et liitusime samal aastal Grant Thorntoni globaalse võrgustikuga, millel on tugevad kliendi- ja töötajakesksed väärtused. Muu tegevuse seas hakkasime senisest enam tähelepanu pöörama ka töötaja- ja kliendikogemuse kujundamisele ning juhtide, sh keskastmejuhtide koolitamisele. Alustasime juhtide 360-kraadise tagasiside protsessiga ja saime kinnitust, et lisaks suurepärastele spetsialistioskustele tuleb rõhuasetus seada ka inimeste juhtimispädevuse arendamisele.“ Uuenduste juurutamine võttis mitu aastat ja tekkis vastuseisugi, sest kellele siis muudatused ikka nii väga meeldivad, kuid tulemus saavutati: firmakultuur muutus ühtsemaks ja osakondade koostöö tõhusamaks. Keskastmejuhtide kompetentsus paranes samuti, nii et oskuslikult juhiti nii oma valdkonda kui ka inimesi.

Personalijuht Marge Litvinova seisab hea selle eest, et koosmeelt ja arengut väärtustav firmakultuur püsiks ning edeneks.

Laienema hakkas ka ettevõtte tulevikuotsuste langetajate ring. Janno Greenbaum: „Algusaegadel olid firma seisukohast olulised otsused vaid partnerite teha, kuid mida aeg edasi, seda enam otsustusõigust ja -võimalust anti allapoole, osakonnajuhtidele ja töötajatele.“ Anastasia Borovaja toob näite: „Kui järgmise kolme aasta strateegiat koostasime, siis alustame sellest, et iga osakond arutab läbi, millele keskenduda ja mis eesmärgid inimesi kõnetavad. Nopime partneritega need ideed üles ja teeme lõpliku valiku. Ühiselt seatud eesmärke on koos palju parem täita, kui kuskilt kõrgelt ette antud käsulaudadest juhinduda.“

Audiitorteenuste valdkonna juht ja partner Mart Nõmper võtab teema kokku: „Meil on koostööle suunatud organisatsioonikultuur. Me pole ülemused-alluvad, vaid võrdsed kolleegid, kellel on erinevad ametid ja ülesanded.“