Koos kahe kompanjoniga tegidki Veinberg ja Alev mõtte teoks 6. märtsil 1992, kui Tallinna linnavalitsuse ettevõtluse osakond väljastas tunnistuse, kust saame lugeda: „Eesti ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registris on registreeritud aktsiaselts Rimess.“

Hea lugeja võib nüüd seepeale kulmu kergitada ja hüüatada nagu Joosep Toots koolivend Imeliku nime kuuldes: „Imelik nimi!“ Olgu imelikkusega kuidas on, aga juhuslik pole Rimessi nimi kindlasti. Eva Veinberg mäletab, et uue ettevõtte asutamisel arutasid nad Andrus Aleviga nimevalikut põhjalikult, sest nimi ei saanud olla lihtsalt niisama sõna, vaid sel pidi olema sisuline tähendus ja seos valdkonnaga. Inspiratsiooni otsiti sõjaeelse Eesti Vabariigi algusaastatel ilmunud majandusõpikust, mida käidi teaduste akadeemia raamatukogus sirvimas.

Eva Veinberg meenutab, et võimalikud nimevariandid olid Rimess, Remburssi ja Tratt – kõik need on omal ajal kasutusel olnud majandusterminid. Väljavalituks osutunud Rimess tähendab võla katteks võlausaldajale antavat vekslit. „Inglise keeles on ütlus „my word is my bond“, mis otsetõlkes tähendab „minu sõna on mu võlakiri“.

Maakeeli on ütluse mõte „mida olen öelnud, seda ka teen“. „Rimess müüb usaldust,“ täpsustab Veinberg nime tagamaid.

Kuigi nimi sai 1992. aasta varakevadel kenasti valitud ja Rimess ettevõtete registris registreeritud, aktiivset tegevust siiski kohe ei alustatud. Andrus Alev ja Eva Veinberg olid hõivatud põhitööga ja kaks ülejäänud aktsionärigi ei hakanud vastloodud Rimessis tegutsema. Kõik aga muutus 1992. aasta suvel, kui Veinbergi juurde Cross Developmenti astus sisse tema kunagine kolleeg ETKVL-i päevilt, põllumajandusliku koondise Agro pearaamatupidaja Mati Nõmmiste. Nii nagu paljudel kaasmaalastel, oli Nõmmistelgi tekkinud mõte ettevõtjana kätt proovida.

Mati Nõmmiste ja Eva Veinberg 1995. aastal Moores Rowland Internationali aastakonverentsil Istanbulis.

„Ma hakkasin 1992. aasta suvel plaani pidama, et võiks Agro palgatöö asemel hoopis ise midagi teha. Käisin mitme inimese juures maad kuulamas, aga raamatupidamisvaldkonda ei peetud väga perspektiivikaks. Rohkem taheti ostan-müün-vahetan-stiilis äri teha,“ meenutab Nõmmiste. Eva Veinberg aga osutus Mati Nõmmiste senini luhtunud vestluse reas positiivseks erandiks. Raamatupidamisfirma mõte meeldis Veinbergile, lisaks oli sobiv juriidiline keha juba olemas – Rimess.

Eva Veinberg mäletab, et küsis ühise äriajamise ettepanekuga külla tulnud Nõmmistelt, miks too just tema välja valis. „Mati vastas, et kunagine kursusekaaslane Tartu ülikoolist öelnud talle ära! Ma olin järelikult teine valik, aga hea küll. Leppisime Matiga kokku, et mina kohe Cross Developmendist ära ei tule ja Rimessi hakkab vedama tema.“ Peagi kahanes ka omanikering: Eva Veinberg ja Mati Nõmmiste said kahekesi Rimessi omanikeks, sest kolm passiivset partnerit müüsid oma osaluse. Omanikering laienes taas 2002. aastal, kui partneri staatusesse tõusis 1996. aastal Rimessiga liitunud Artur Suits.