Uueks sajandiks oli Rimessil kujunenud ladus koostöö MRI võrgustikku kuuluva Riia raamatupidamisettevõttega MRI Revision. Kuid selleks, et eesmärk kõigis kolmes Balti riigis tegutsevast raamatupidamis- ja auditeerimisettevõttest ellu viia, tuli Rimessil hakata otsima võimalusi alustada äritegevust Lätis.

Esmalt hakati 2000. aastate keskpaigas läbi rääkima vana tuttava MRI Revisioniga, kuid enne veel, kui kõnelused edasi areneda jõudsid, tuli 2007. aasta kevadel tagasilöök sealt, kust oodatagi ei osanud. Eesti valitsuse otsusega 27. aprillil Tõnismäelt ära viidud pronkssõdur lõpetas suhted lõunanaabritega kiiresti. Põhjus oli proosaline: Läti ettevõtetel oli palju venelastest kliente, kelle huvides ei saanud riskida leiva ühte kappi panemisega rahvaga, kes viimase maailmasõja võitjate auks püstitatud mälestusmärgi maha võttis.

Artur Suits: „Seejärel pidime hakkame mõtlema, kuidas edasi tegutseda. Variante oli kaks: alustame nullist ja asutame Lätti tütarettevõtte või leiame mõne firma, kellega ühineda. Üks kandidaat meil oli, kellega tegime koostööd, silmapiiril terendamas võimaliku ühinemise lootus, aga sellest ei tulnud midagi välja. Seejärel aga pakkus meile üks varasem Leedu kontakt, raamatupidamisettevõte Financial Management Group müügiks oma Läti tütarfirmat. Leidsime, et leedukate pakkumine on parem variant, kui nullist oma meeskonna ülesehitamine.“

Seega siseneski Rimess 2008. aasta veebruaris Läti turule, omandades Riias raamatupidamisettevõtte Financial Management Group SIA. Kuid ainult raamatupidamisteenusega ei soovinud Rimess Lätis piirduda: sarnaseid pisikesi tegijaid oli turul palju ja läbilöömiseks tuli eristuda nii suuruse kui ka laiema teenustevalikuga.

Suvel 2008 hakkasid Artur Suits ja Mati Nõmmiste Läti turgu uurima, et välja selgitada audiitoreid, kellel võiks olla huvi eestlastega ühist äri ajada. Kohtuti seitsme-kaheksa audiitorbüroo omanikega, et kõige sobivamale kandidaadile nii-öelda kosja minna. Väljavalitud ettevõteteks osutusid Sindiks, mille partner ja tegevjuht oli Silvija Gulbe, ning Iveta Škutāne omanduses Audit Pluss. „Pidasime aru, kas Rimess, Sindiks ja Audit Pluss ühinevad kohe või teeme esialgu koostööd ja jõuame ühinemislepinguni sammhaaval. Valisime teise variandi: abielule eelnes aastane kihlus,“ muigab Artur Suits Rimess SIA algust meenutades.

Silvija Gulbe mäletab, et talle meeldis mõte töötada koos Eesti ja Leedu kolleegidega. „Mati ja Arturi ühinemisettepanek andis selleks võimaluse. Pärast ühinemist hakkas meie klientide arv suurenema ja mis peamine – need olid kliendid, kes tegutsesid kõigis kolmes Balti riigis, samuti oli klientide seas Soome ettevõtteid.“

Aastal 2010, kui Iveta Škutāne Läti Rimessist lahkus, asus ettevõtet juhtima Jelena Žovnikova. Tema oli senini ametis olnud Rimessi grupi arendusjuhi ja Eesti emafirma finantsnõustamise osakonna projektijuhina ning osalenud nii Leedu kui ka Läti laienemisprotsessides. „Sain 2010. aasta hiliskevadel meie Läti ettevõtte juhtivpartneriks. Olime Lätis omandanud kolm firmat, kus töötas kokku ligi paarkümmend inimest, seega pidin aitama eri ettevõtetel nii-öelda üheks sulanduda, et tekiks tervik ja standardid ning töökultuur oleks sama, mis Eestis. See tähendas pidevat inimestega rääkimist nii nelja silma all kui ka tiimide kaupa, et kõik saaksid ühele lainele ja keegi ei tunneks, nagu surutaks neile uuendusi peale,“ meenutab kuus aastat Riias töötanud Jelena Žovnikova.

Mitme firma ühinemisel tuli Lätis hakata üles ehitama ühtset firma­- ja töökultuuri. See võttis aega ja mis seal salata, tekkis ka tagasilööke, kuid aastail 2010–2016 Grant Thornton Balticu Läti ettevõtet juhtinud Jelena Žovnikova kinnitab, et lõpuks saadi protsessid paika ja kujunes tugev meeskond, kes tahab osaleda ettevõtte arendamises.

Töökultuuri, täpsemalt töötajate pühendumuse asjus väärib märkimist tõik, et Läti audititurg oli ses asjas omamoodi. Jelena Žovnikova: „Audiitorbürood ei värvanud audiitoreid püsivalt tööle, vaid ainult auditihooajaks. Rimess aga nii ei teinud ja see andis meile tööturul trumbid kätte.“

Tulemused ei lasknud end kaua oodata. Rimessi 2014/2015. hooaja käive oli nelja-viie aasta taguse ajaga võrreldes enam kui kaks korda kasvanud ja jõudis üle 700 000 euro. Kuid suur kasvuspurt ootas alles ees.

Aastal 2015 ristusid Riias ammuste tuttavate Mati Nõmmiste, Artur Suitsu ja Läti BDO ühe partneri Dainis Tunstsi teed, kui kümme aastat varem MRI võrgustikus üksteist tundma õppinud meestest said äripartnerid. Dainis Tunsts: „Pärast MRI-sse kuulunud ettevõttest lahkumist olin partner BDO-s, kuni 2015. aastal otsustasid teised omanikud ettevõtte müüa. Mulle meenus seepeale kunagine tutvus eestlastega ja pöördusin Mati poole ettepanekuga uuesti koostööd alustada.“

See kontaktivõtt oli viljakas. Dainis Tunsts liitus 2015. aasta oktoobris Grant Thornton Rimess SIA-ga, võttes kaasa ka BDO finantsnõustajate, audiitorite ja raamatupidajate meeskonna. Lisaks 25-liikmelisele BDO tiimile ühines Grant Thornton Rimessiga ka Läti raamatupidamisteenuste turuliider LF Eksperts, kellel oli samuti veerandsada töötajat. Nende ühinemiste tulemusena sai nüüd juba Grant Thornton Balticu nime kandvast ettevõttest Läti suurim kohalike partnerite juhitud auditeerimis- ja raamatupidamisteenuste osutaja, kus oli ametis 80 inimest. Ka varem väiksemas mahus pakutud nõustamisteenuste areng sai nüüd hoo sisse.

Läti turul aastal 2015 toimunud laienemine kasvatas Grant Thornton Balticu töötajate arvu, nii et senise 30 asemel oli kolleege 80. Seega tuli otsida uus kontor, kuhu kollektiiv ära mahuks. Alates 2016. aastast töötatakse Riia südalinnas aadressil Blaumana 22.

Kõik see tähendas, et kui 2010. aastal ei mahtunud Rimess Läti audiitor- ja raamatupidamisbüroode käibe edetabelis esikümnesse, siis kuus aastat hiljem trooniti viiendal kohal kohe pärast nn suurt nelikut. Seda positsiooni on suudetud hoida siiani.

Ühtlasi tõid Lätis toimunud ühinemised vajaduse korrastada Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevate ettevõtete struktuuri ja juhtimist. Selleks asutati valdusettevõte Grant Thornton Baltic Holding ja kolmes riigis tegutsenud ettevõtetest said valdusfirma tütarettevõtted. Muudeti ka nime: 2015. aastal võeti järk-järgult kogu Baltikumis kasutusele nimi Grant Thornton Baltic, et rõhutada ühist tegutsemist Balti riikides. Oma 30. tegutsemisaastaks ongi Grant Thornton Baltic kasvanud kolmes riigis esindatud kuue kontori ja 220 töötajaga ettevõtteks, kellel on 2600 klienti ja aastakäive 13,3 miljonit eurot.

Igal aastal korraldatakse kordamööda Eestis, Lätis või Leedus manager’ide konverents, 2019 peeti see Riias. Fotol Läti manager’id koos juhtivpartner Dainis Tunstsiga.

Artur Suits nendib, et laienemine on olnud trump nii kohalike kui ka rahvusvaheliste klientide leidmisel. „Kahes või kolmes Balti riigis tegutsevale kliendile on mugavam, kui ta saab asju ajada ühe kliendihalduriga, mitte kahe või kolmega. Omal ajal Lätis ja Leedus tegevust alustades võis meie Balti kliente kahe käe sõrmedel üles lugeda, aga viis aastat hiljem andsid kliendid, kes tegutsevad vähemalt kahes riigis, umbes kolmandiku käibest. Nii et laienemine Lätti ja Leetu panustas äri kasvu ning on meie kaubamärgi osa – turg tunneb meid.“