Senised ühinemised olid kasvuhoogu andnud põhiteenustele ehk auditile ja raamatupidamisele, kuid aastal 2016 taaselustati teenusevaldkond, millele senini ei oldud suurt rõhku pandud: see unustusehõlma vajunud teenus oli siseaudit. Alates uue sajandi algusest oli küll klientidele aeg-ajalt siseauditeid tehtud, kuid sihipärasest teenuse arendamisest oli asi kaugel.

Rimess MRI kolis 2005. aastal Tallinnas Ahtri tänaval asuvasse Admirali majja. Uued ja suuremad bürooruumid osteti, mitte ei üüritud.

Olukord muutus 15. veebruaril 2016, kui vahepeal Grant Thornton Balticuks nimetatud ettevõte omandas Eesti ainsa siseauditite pakkumisele keskendunud ettevõtte Interna OÜ, mis oli tuntud siseaudiitor.ee nime all. Mati Nõmmiste: „Tunnetasime turul ja oma klientide hulgas nõudlust siseaudiitorite teenuste järele, tegemist oli kasvava valdkonnaga. Kindlasti olid olulised ka selle valdkonna koolitused, mida Interna edukalt korraldas. Oma teenusteportfelli analüüsides leidsime, et Interna teenused sobivad väga hästi meie olemasolevate teenustega ja nii võtsimegi liitumise ette.“

Selle tulemusena asus Grant Thornton Balticusse tööle kolm siseaudiitorit eesotsas Interna juhi Siiri Antsmäega.

Grant Thornton Balticuga liitus 2016. aastal Interna OÜ tiim. Fotol (vasakult) siseaudiitor ja riskijuhtimisteenuste valdkonna juht Siiri Antsmäe (nüüd perenimega Viil), siseaudiitorid Krisi Pungas ja Marin Jakobson (nüüd Korela) koos Mati Nõmmistega ettevõtte jõulupeol.

Elu näitas, et Mati Nõmmiste tunnetus siseauditite ja muude riskijuhtimise teenuste vajalikumaks muutumisest osutus tõeks. Olgu siinkohal näiteks toodud kas või ülirange ja -keeruline isikuandmete kaitsmise kord ning ettevõtetele kehtestatud rahapesu ja terrorismi tõkestamise nõuded, mis annavad Grant Thornton Balticu viieliikmelisele riskijuhtimise tiimile aina rohkem tööd.

Kokkuvõttes saab öelda, et kõik ühinemised ja liitumised on toetanud Grant Thornton Balticu aastakümneid tagasi sõnastatud eesmärgi täitmist: tagada püsiv ja jätkusuutlik areng lisanduvate uute teenuste, kogenud ja pädevate töötajate ning rahulolevate klientide kaudu.