Selle põhjus oli vajadus ajaga kaasas käia: Eesti ärikeskkond muutus tasapisi reguleeritumaks ja ka rahvusvahelistumine sai aina suurema hoo sisse. Kõik see muutis klientide vajadusedki mitmetahulisemaks.

Mati Nõmmiste: „Mõistsime, et on kaks varianti: kas teed midagi väga hästi ja oled klientidele vajalik, või tead kõigest natuke ega suuda seetõttu klientidele pakkuda seda, mida neil on vaja. Oma valdkonnas pead olema süvitsi spetsialist, ainult siis suudad kliendile maksimaalset kasu tuua,“ selgitab Nõmmiste, miks hakati 1990. aastate lõpu poole mõtlema maksunõustamise ja teistegi nõustamisteenuste ülesehitamisele.

Mati Nõmmiste (vasakul), Eva Veinberg ja Artur Suits 2002. aastal Rimess MRI kontoris Uus­-Tatari tänaval. Foto: Julia­-Maria Linna / Scanpix

Kuigi raamatupidajad ja audiitorid andsid klientidele jõudumööda nõu nii maksuasjades kui ka juriidilistes küsimustes, ei leia me üheksakümnendail aastail Rimessis töötanud spetsialistide visiitkaartidelt muid ametinimetusi kui audiitor või raamatupidaja. Suvel 1999 see muutus: värvati esimene maksunõustaja, Kristjan Järve. Nüüdseks ettevõtte partner ja maksunõustamise valdkonna juht Järve mäletab, et audit oli 1990. aastatel Rimessi kõige olulisem teenus ning audiitorid olid universaalsed ametimehed ja -naised, kes võtsid vajadusel ka finants- ja maksunõustaja ning juristi rolli. „Nagu Hunt Kriimsilm oma üheksa ametiga,“ toob Järve tabava võrdluse.

Rimessi maksunõustajaks palgatud Järvest sai õige pea ettevõtte maksunõustamise valdkonna ülesehitaja. „Minu jaoks oli see suur ja huvitav ülesanne, sest kuigi ettevõtte partnerid ja juhtkond toetasid mind igal sammul, ei olnud sel ajal ettevõttes ühtegi valdkonna spetsialisti, kes oleks olnud mentoriks ja juhendajaks. Minu jaoks oli see võimalus luua midagi uut ja suurt. Abi oli ka liikmelisusest rahvusvahelistes võrgustikes, mis võimaldas üle võtta ja kohandada parima rahvusvahelise praktika, samuti koolitada maksunõustajaid,“ kinnitab Järve. Varsti kutsus ta tööle ka juristist sõbra Tuuve Tiiveli, kes hakkas arendama õigusvaldkonda, ja samal ajal alustas audiitor Artur Suits finantsnõustamise suuna ülesehitamist. Peagi lisandus ka siseauditi teenus.

Rimessi nõustamisteenuste reklaam
nullindate aastate teisel poolel.

Olgugi et maksu-, õigus- ja finantsnõustajad töötavad oma valdkonna küsimustega, on nad omavahel siiski põimunud nagu keerusai: üks ilma teisteta ei saa. Artur Suits: „Ligi paarikümne töötajaga nõustamisosakond on üks suur meeskond, mis koosneb eri valdkondade spetsialistidest. Neist paneme kokku väiksemad projektimeeskonnad olenevalt sellest, mida klient vajab. Vahel tugevdame neid meeskondi ka valdkonna asjatundjatega väljastpoolt Grant Thornton Balticut. Sel moel õpime ja areneme, sest iga klient, projekt ja kaasatud ekspert õpetavad midagi.“

Kümne aastaga kasvas Rimess 40 töötajaga raamatupidamis­, audiitor­ ja ärinõustamis­ ettevõtteks. Fotol kollektiiv 2002. aastal Vene teatris peetud sünnipäevapeol.