Grant Thornton Balticus on keskmine tööstaaž üle nelja aasta ja ligi 15 protsenti töötajatest on ettevõttes olnud üle kümnendi. Mis hoiab kinni, nii et konkurentide tööpakkumistele või kiusatusele tööportaalides ringi vaadata ikka ja jälle „ei“ öeldakse? Marge Litvinova ütleb, et töötajate rahulolu uuritakse regulaarselt ja sealt joonistub välja paljugi, mis Grant Thornton Balticu ihaldusväärseks tööandjaks teeb. „Paindlik töökorraldus ja tööaeg, töö- ja eraelu tasakaal, kodukontoris töötamise võimalus, hierarhia puudumine, tunne, et tööandja usaldab töötajaid,“ loetleb Litvinova argumente. „Kuid kõige tähtsam on, et me tõesti hoolime oma inimestest ja püüame juba esimesest tööpäevast edasi anda tunnet, et oled oodatud.“

Ettevõttes 15 aastat töötanud Tarmo Rahkama ütleb oma pika staaži põhjenduseks vaid ühe sõna: „Inimesed!“ Lähemalt selgitades räägib ta, et Grant Thornton Baltic pole lihtsalt koht, kuhu tööd tegema tulla, vaid siin on nagu teine perekond. „Puutume kokku ka töövälisel ajal: ühtedega käin tennist mängimas, teistega kinos või matkamas. Ka endiste kolleegidega on suhted säilinud ja kohtume aeg-ajalt. Tööl on head inimsuhted väga olulised, sest väärtuse loobki meie sünergia ja koostöö.“

Terje Liiv sai 2015. aastal kolleegidelt aasta särasilma tiitli. Vasakul turundus­ ja kommunikatsioonijuht Gerli Soosalu.

Terje Liiv kinnitab samuti, et sünergia on väga hea ja iseloomustab ettevõtet avatud, professionaalse, lõbusa ning sõbralikuna, kus on väga äge töötada. Kuid vahel võib ka kõige ägedam töö nutma ajada, sest mure kolleegide käekäigu pärast on suur. Terje Liiv: „Olin enne lapsepuhkusele jäämist viimast päeva tööl. Pidasime veebikoosolekut meie ühe kliendi audiitoriga, kes väga värvikaid väljendeid kasutades ja häält tõstes rääkis pikalt, kuidas oleme kehva tööd teinud. Mind on keeruline endast välja viia, aga siis hakkasin küll nutma! Mitte sellepärast, et halvasti öeldi, vaid seepärast, et ma ei tahtnud ebameeldiva olukorra klaarimist oma armsate kolleegide kanda jätta – ma ju pidin järgmisest päevast koduseks jääma,“ meenutab Liiv. Ühiste jõududega – Terje Liiv kodust ja kolleegid kontorist – saadi järgmistel päevadel olukord lahendatud. „Ma lihtsalt ei saanud kõrvale jääda, sest minu jaoks on meie tiim nagu perekond,“ sõnab Liiv.

Kai Paalberg kasutab oma tööandja iseloomustamiseks kolme sõna: lahe, vaba ja vaheldusrikas. Ta lisab, et juhtidele pakub siinne organisatsioonikultuur väljakutseid: „Grant Thornton Balticus töötades on pisut selline tunne, nagu teeksid oma väikest ettevõtet, ainult et tugiteenused on samuti olemas: personalijuht, turundus, IT-tugi. Lisaks muidugi kogu ettevõttes toimetav suur meeskond.“

Kui koroonapandeemia töötajad kodudesse tööle suunas, üllatas Grant Thornton Baltic neid ühel päeval koju saadetud tassikookidega. Armas, kas pole!

Õigusnõustamise valdkonna juht Kristel Tiits leiab, et talle on juured alla kasvanud samadel põhjustel, mis paljudele teistelegi: näiteks toredad ja sõbralikud kolleegid ning paindlik töökorraldus nii aja kui ka koha poolest. Tähtis on ka, et ei ole ranget hierarhiat, mis on muidu ärinõustamisettevõtetes tavaline. „Meil on avatud uste poliitika, nii et igaüks võib igal ajal minna juhatuse esimehe või mõne teise partneri juurde nõu küsima või asju arutama,“ mainib Tiits. Ta lisab muiates, et juhtidel ei olegi alates 2018. aasta suvest, kui ettevõte Pärnu maanteele uude kontorisse kolis, eraldi kabinette, nii et pole ka suletud uksi, millele koputada.

Anastasia Borovaja kiidab samuti avatud ja inimlikku juhtimisstiili, kus rangel hierarhial kohta pole. „Inimestel on tegutsemisvabadus. Kui kõik läheb hästi ja õigesti, siis rõõmustame koos, ja kui läheb valesti, siis õpime sellest koos.“ Kai Paalberg võtab kokku: „Juhtidel on väga tähtis osata oma tiimi hoida, sest inimesed on kõige olulisemad!“