Maksunõustamisvaldkonna stardipositsioonile mõeldes jääb vaid tõdeda, et ajastus ei oleks saanud parem olla. Hakkas ju aastal 2000 kehtima uus tulumaksuseadus, mis ettevõtete tulumaksu koha pealt oli maailmas ainulaadne: äriühingute reinvesteeritud kasumit ei maksustata. „Fundamentaalne maksusüsteemi muutus tekitas suurema nõudluse nõustamise järele,“ nendib Järve, kelle juhitav maksunõustamise valdkond on käibe poolest juba aastaid ettevõtte suurim nõustamisliin. Muret, et töö otsa saaks, maksunõustajatel pole, olgu aeg milline tahes. Ega ilmaasjata öelda, et ainsad kindlad asjad siin ilmas on surm ja maksud.

Kristjan Järve nendib, et võrreldes üheksakümnendatega ja uue sajandi algusega, kui oli maksude optimeerimiseks kasutatud offshore-ettevõtete kõrgaeg ja nii mõnigi klient palus nõupidamisruumis oma ettevõtte maksuasju arutades mobiiltelefonil aku tagant ära võtta, on maksukäitumine paranenud. „Kõik on tsiviliseeritum, kuid reegleid, norme ja bürokraatiat on rohkem, mis tekitab ühelt poolt peavalu, aga teisest küljest meile tööd,“ arutleb Järve.

Partner ja maksunõustamisvaldkonna juht Kristjan Järve alustas üle 20 aasta tagasi Rimessi maksunõustamise teenuse ülesehitamist.

Ka aina suurem rahvusvahelistumine annab nõustajatele tööd ja leiba, sest maailma eri paigus kanda kinnitanud Eesti ettevõtjad vajavad infot nii sihtriigi seaduste, maksude kui ka palju muu äris olulise kohta, rääkimata tavapärastest tugiteenustest, nagu raamatupidamine või audit. Muidugi on kliendi jaoks kirss tordil asjaolu, et kõiki teenuseid ühest kohast soetades võib olla kindel: maksu- või õigusnõu jagades saavad nõustajad ka ettevõtte majanduslike ja raamatupidamislike nüanssidega arvestada. Käeulatuses on ju raamatupidamise või finantsnõustamise kolleegid, kellega koos kliendi asju vaagida.

Ja vastupidi: raamatupidajad ja audiitorid saavad kolleegide-nõustajatega aru pidada ka kõige keerulisemates maksuasjades või ostu-müügitehingute kajastamise nüanssides.

Rimess MRI kümnenda aastapäeva tähistamisel lookles õnnitlejate järjekord Vene teatri vestibüülist tänavale. Hansapanga üks asutaja Andres Saame (hallis ülikonnas) ulatab kingituse Eva Veinbergile.

Üks ärivaldkondi, kus spetsialistide tihe koostöö marjaks ära kulub, on näiteks krüptoettevõtete maailm. Raamatupidamise valdkonna juht ja partner Anastasia Borovaja nendib, et raamatupidajatel ei oleks ilma tugeva maksutiimita võimalik krüptoettevõtteid teenindada. „Me suudame koos maksunõustajatega nende ärimudelist aru saada, kuigi vahel on ka ettevõtjatel endil keeruline arusaadavalt seletada, millega nad täpselt tegelevad,“ märgib Borovaja. Tema sõnul on krüptoettevõtjate huvi raamatupidamise ning maksu-, finants- ja õigusnõustamise vastu nii suur, et kõiki huvilisi teenindada polegi jõukohane.

Kümnenda aastapäeva peole tulid ka audiitorkogu toonane juht Urve Kipper, KPMG juht Sulev Luiga ja BDO juht Jaak Annus.