Kuigi harjumused võivad olla visad kaduma, tuleb konkurentsis püsimiseks ja kasvamiseks ajaga kaasas, kui mitte isegi sellest ees käia. Rimessis tähendas see, et sajandivahetuse paiku hakkas muutuma ootus raamatupidaja tööle. Edaspidi võttis ligi 20-liikmeliseks kasvanud raamatupidajate tiim lisaks numbrite rittasättimisele pisitasa ka nõustaja rolli – ikka selleks, et kliendile lisaväärtust pakkuda. On ju raamatupidajal ettevõtte kohta käepärast rohkelt infot ja selle põhjal saab kliendile teha ettepanekuid, kuidas mõnd asja teha tõhusamalt, või anda märku näiteks sellest, kui mõne valdkonna eelarve täitmine erineb märkimisväärselt prognoositust.

Aasta-aastalt kasvanud raamatupidamise osakonnas oli 2000. aastate keskpaigaks juba veerandsada töötajat ja teenust osutati enam kui kolmesajale väikese ning keskmise suurusega avaliku ja erasektori organisatsioonile. Kuid hoolimata sellest, et raamatupidamisest tuli tavapäraselt kolmandik Rimessi käibest, oli ettevõte väljapoole tuntud eelkõige audiitorfirmana. See tekitas raamatupidajates tunde, et audit on a ja o ning raamatupidamine on justkui vähem oluline teenus.

Raamatupidamise osakonda 2013. aastal juhtima asunud Anastasia Borovaja seadis eesmärgi olukorda muuta. Enam kui paarikümnest töötajast koosnenud formaalsest osakonnast pidi saama omavahel suurepärast koostööd tegev ja üksteist aitav tulihingeline meeskond, kes tunnetaks selgelt oma töö tähtsust.

Anastasia Borovaja: „Me ei tee ainult raamatupidamist, vaid avame klientide jaoks sageli ukse ka meie nõustamisteenuste maailma, näiteks finants- või maksunõustamisele.“ Meeskonna liitmiseks muudeti senist töökorraldust, hakati erilist tähelepanu pöörama tõhusatele koolitustele, seati siht tööd efektiivsemaks muutvate tehnoloogiliste lahenduste juurutamisele ja kehtestati kvaliteedikontrolli kord, mille täitmist jälgib kvaliteedijuht.

Nii Eestis, Lätis kui ka Leedus töötavad palga­arvestajad said 2018. aastal ADP kvaliteedi­auhinna Award for Performance Excellence. Auhinna vääriliseks tunnistatakse üle maailma äriteenuseid osutava ADP partnerid, kes on aasta jooksul teinud väga head tööd ADP klientide palgaarvestuses. Fotol Grant Thornton Balticu Leedu partner ja raamatupidamisteenuste juht Milda Mikušauskienė (paremalt esimene) ning Anastasia Borovaja (paremalt kolmas) koos ADP esindajatega.

Kuna raamatupidajate arv oli 2017. ja 2018. aasta paiku suurenenud 40 inimeseni ja töödki muudkui lisandus, oli vaja kindlustunnet, et kõiki kliente teenindatakse endiselt eeskujulikult ka siis, kui kliendiga tegelev raamatupidaja haigestub või puhkusele läheb. Ilmselgelt tuli mõelda töökorralduse optimeerimisele. Omal ajal oli Rimessis kasutatud väikeste tiimidena töötavate raamatupidajate süsteemi ja 2018. aastal otsustati seda uuesti proovida. Sellest ajast peale töötavad raamatupidajad viie-kuueliikmelistes meeskondades. Igal tiimil on ühine kliendiportfell, mis tähendab, et kuigi igal kliendil on oma raamatupidaja, on kõik tiimi liikmed ka üksteise klientide asjadega kursis. See võimaldab vajadusel kiiresti kolleegi asendada. Igal tiimil on ka juht, kogenud raamatupidaja, kes oma inimesi nõu ja jõuga toetab.

Elu näitas, et töö väikeste meeskondadena õigustas end. Anastasia Borovaja leiab tiimisüsteemi plusse vaagides, et raamatupidajad saavad erialast tuge kolleegidelt ja juhilt, kuid oluline on ka pehme pool, inimeste toetamine ning julgustamine, kui peaks tekkima keerulisi olukordi. Ka võimalus rahuliku südamega puhata, teades, et kolleegid hoolitsevad klientide eest, on kulda väärt. Anastasia Borovaja: „Klientide teenindamine ei katke, kui peaks tekkima ootamatuid olukordi, näiteks kui mõni raamatupidaja läheb puhkusele või sootuks lahkub meeskonnast.“

Eks ole omamoodi proovikivi seegi, et klientide vajadused on aasta-aastalt muutunud keerulisemaks, samuti on kliendiportfell teistsugune. Anastasia Borovaja meenutab, et 2013. aastal teenindati peamiselt väikeseid ja keskmise suurusega Eesti osaühinguid ning mõnele suuremale organisatsioonile osutati palgaarvestuse teenust. Nüüd on 80–90% uutest klientidest samuti Eesti ettevõtted, kuid rahvusvahelise haardega.

Ka teenuste valik on muutnud: kiiresti kasvavad ettevõtted plaanivad piiri taha laieneda ning vajavad lisaks raamatupidamisele maksu- ja õigusnõu. „See tähendab, et meie raamatupidajad peavad lihtsamate küsimustega ise toime tulema. Koolitame oma inimesi regulaarselt ja meie raamatupidajatel on teadmised, mida tavalisel raamatupidajal ei ole,“ ütleb Borovaja. Ka asjaolu, et Grant Thornton Baltic on Eestis üks väheseid raamatupidamisteenuse osutajaid, kes teenindab krüptoettevõtteid, annab aimu raamatupidajate suurest ja samal ajal spetsiifilisest teadmistepagasist.

Oma teadmisi jagatakse lahkelt ka raamatupidamise valdkonna arendamiseks. Grant Thornton Baltic kuulub Eesti raamatupidajate kogusse ja osaleb sealses raamatupidamisteenuste toimkonnas.