Kuid enne lõunanaabrite juurde jõudmist hakkas Rimess laienema kodumaal. Sügisel 1995 tekkis võimalus avada kontor Tallinnast vaadates peaaegu kaugeimas Eesti linnas Võrus. Initsiatiiv tuli lõunaeestlastelt, Antslas töötanud audiitoritelt Maire Otsuselt ja Ulvi Sloogilt. „Meil tekkis idee firma teha, aga päris iseseisvalt ei tahtnud alustada, turvalisem tundus kellegi tiiva all tegutseda. Mati Nõmmiste oli üks väheseid audiitoreid, keda teadsime, ja seetõttu otsustasime temaga ühendust võtta,“ meenutab Maire Otsus-Carpenter. Ulvi Sloog võttiski kätte, helistas Nõmmistele ja pakkus välja, et Rimess võiks avada Antslas filiaali.

Vandeaudiitorid Maire Otsus-­Carpenter (vasakul) ja Ulvi Sloog (keskel) Rimess MRI kümnenda aastapäeva peol Tallinnas Vene teatris.

Otsus-Carpenter: „Mati leidis, et mõte on hea, aga arvas, et Antsla on liiga väike koht. Ta pakkus, et võiks filiaali avada hoopis maakonnakeskuses Võrus.“ Nii tehtigi: tarbijate ühistus leiti ruumid, remonditi need ja Võru esimene audiitorbüroo, Rimessi Võru filiaal, sai tööle hakata. Alguses olid ametis Otsus ja Sloog kahekesi, peagi aga võeti tööle ka sekretär-raamatupidaja. Aastal 2004 toimus Võru filiaalis suurem muudatus: Rimess MRI ühines vandeaudiitor Raul Konile kuulunud Tartu raamatupidamis- ja audiitorettevõttega Capital. Selle tulemusel asutati ülikoolilinnas Rimessi tütarettevõte Rimess Capital MRI, millega liitus ka Rimessi Võru filiaal. Töö Võru linnas jätkus siiski veel kolm-neli aastat, kuni jõudis kätte aeg, kui Rimess oli Lõuna-Eestis esindatud vaid Tartus.

Raul Koni koos Tartu kontori tiimiga 2014. aastal jõulupeol.

Initsiatiiv Capitaliga ühinemiseks tuli Rimessilt. Nii Raul Koni kui ka Mati Nõmmiste kuulusid 2003. aastal audiitorkogu juhatusse. Koni mäletab, et kord pärast üht koosolekut tuli Nõmmiste tema juurde, haaras nööbist ja pakkus: „Raul, hakkame koos tegutsema!“. Raul Koni: „Jäin nõusse, sest olin juba mõnda aega tajunud, et üksinda ei jõua ma enam ajaga kaasas käia. Seetõttu leidsin, et suurema ettevõttega ühinemine annab võimaluse nii mulle kui ka teistele Capitali töötajatele erialaselt areneda. Samuti oli Rimessil laiem teenustevalik ja seega arvasin, et saaksime klientidele paremat teenindust pakkuda.“ Poolesaja töötajaga Rimess omakorda nägi Emajõe Ateenas tegevuse alustamises võimalust olla Lõuna-Eesti klientidele paremini kättesaadav ja nõnda ka oma tuntust suurendada.

Rimess MRI ja ligi kümme korda väiksema käibega Capitali ühinemisleping sõlmiti 2004. aasta jaanuaris. Raul Konist sai seitsme töötajaga Tartu tütarettevõtte Rimess Capital MRI tegevjuht ning Rimess MRI neljas partner Mati Nõmmiste, Eva Veinbergi ja Artur Suitsu kõrval. Uue partneri lisandumine tekitas ka humoorikaid seiku. „Noorematel partneritel tekkis mõte firma ümber nimetada Suits, Koni ja Partneriteks, aga vanemad partnerid said asjale jälile ja kustutasid selle mõtte eos,“ muigab Raul Koni toonast naljaviskamist meenutades.

Ühinemine võimaldaski Rimessil hakata Lõuna-Eestis aktiivsemalt tegutsema. Lisaks suuremale auditi- ja raamatupidamisvõimekusele, mis tekkis Capitali töötajate ja klientide lisandumise tõttu, võeti mõne aasta pärast ametisse ka jurist ja maksukonsultant, nii et Tartu kontori töötajate arv jõudis tosinani ja on enam-vähem samal tasemel püsinud siiani. Loomulikult olid Tartus olemas kõik Rimessi põhiteenused, nagu raamatupidamine, auditeerimine, finants-, maksu- ja õigusnõustamine, ning kui klient vajas midagi spetsiifilisemat, tehti ja tehakse siiani tihedat koostööd Tallinna kontori kolleegidega ning vajadusel ka Läti ja Leedu omadega. On ju ettevõtte põhimõte panna meeskond kokku vastavalt kliendi vajadustele, olenemata sellest, kas kunde asub Tallinnas või Tamsalus, Valgas või Viljandis.